VELBIT - dobrá asfaltová lepenka

ORLIBIT, s.r.o., Osík 50, 569 67 Osík u Litomyšle
Tel.: +420 463 035 032, Fax: +420 461 653 912
E-mail: info@orlibit.cz

Jste tu: Úvod Produkty Kompozity Kompozitní sítě

Kompozitní sítě ORLITECH MESH

Ve spolupráci se zahraniční společností GALEN uvádíme jako novinku na český stavební trh. Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak nahradit ocelovou betonářskou žebírkovou výztuž.

Kompozitní síť ORLITECH MESH je složená z čedičových prutů ORLITECH BAR o průměru 2,2 a 3 mm. Pruty jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech spojených v kontaktním uzlu speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech anebo navinuty v kotoučích, což urychluje pokládku a stavební práce.

Možnost využití kompozitních sítí:

A – Pozemní a inženýrské stavitelství:

 • Posílení betonových konstrukcí
 • Výztuha betonových stěnových a sendvičových panelů (desek)
 • Zesílení betonových podlah, cihelných a kamenných zdí budov
 • Posílení a hlavně ODLEHČENÍ monolitů a konstrukčních prvků

B – Průmyslová výstavba:

 • Výztuha průmyslových podlah
 • Posílení vodních děl a pobřežních konstrukcí
 • Výztuha sádrových, anhydritových podlah a výrobků

C – Silniční stavitelství:

 • Výztuha silničních desek, dálnic a letištních ploch
 • Výztuha mostů a mostních konstrukcí
 • Zpevnění silničních a železničních svahů
 • Oplocení a nekorodující zábrany

Kompozitní sítě také nacházejí dobré uplatnění a využití v občanské výstavbě, ve výstavbě čistíren odpadních vod, agresivním a vlhkém prostředí, zemědělství a chemicky náročných provozech.

Porovnávací tabulka kompozitních a ocelových kari sítí:

Údaje ORLITECH MESH 50x50 Ocelová síť KA 16 ORLITECH MESH 100x100 Ocelová síť KD 35 100x100 Ocelová síť KH 30 100x100
Průměr - mm 2,2 4 3 5 6
Pevnost v tahu - Mpa 1318 - 1390 ≤ 570 1284 - 1458 ≤ 570 ≤ 590
Tažnost při max.síle % 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Tepelná vodivost Wt/(m/s) 0,46 56 0,46 56 56
Max. zatížení v tahu kg/F 760 720
Hustota - g/m2 360 2220 360 2900 3450
Elektrická vodivost nevodivá vodivá nevodivá vodivá vodivá
Odolnost proti korozi a v alkalickém prostředí velmi vysoká nízká velmi vysoká nízká nízká
Magnetická chrakteristika nemagnetická magnetická nemagnetická/td> magnetická magnetická
Jste tu: Úvod Produkty Kompozity Kompozitní sítě